Matthew 6:10

Matthew 6:10

Friday, July 14, 2017

Dream as if you will live forever"Dream as if you will live forever, Live as if you will die today." I bought this thing today because it reminded me so much of my dad who (as many of you know) recently passed away. He always had dreams, even dreams that sometimes sounded impossible because of the certain limitations we have here on earth but he was a big dreamer and he sure dreamed as if he will live forever. 

Five years ago my dad had a brain stroke and he had to retire because he wasn't able to work as a taxi driver anymore. He recovered very well though but being a taxi driver wasn't an option for him anymore. After the stroke he didn't work for 5 years but he always wanted to have something to do. He tried to ask people if they had some work for him but they didn't really want to hire him because of his medical history. There were times when I would tell him to just enjoy his life since he didn't necessarily have to work anymore. His life used to be very hectic when he worked full time, now he was free to do things he didn't have energy for back then and things that he actually enjoyed doing. 

My dad was going to turn 63 in June and he was looking forward to it because that's when the insurance company would allow him to work full time again. Usually people are looking forward to turn 63 or 65 because they get to retire and don't have to work anymore but my dad was excited about the opportunities ahead. He actually started doing agriculture just before he passed in the land that he had received from his father as a heritage. He had big dreams about it and he was full of life. He loved the idea of becoming a farmer and he was so happy about doing it in the very land where his own father used to do agriculture.

My dad never thought about his age or calculated how many years he would realistically be able to work. He didn't give a thought to the fact that his body was aging and some physical limitations would come in the picture sooner or later. He had survived of 3 Heart attacks (he had the first one when he was 40), a Bypass Surgery, a Brain Stroke and a Carotic Artery Surgery and he still thought he would live forever, healthy and strong. There is something I truly admire about that mindset. 

Although he no longer walks this earth one thing is sure, he lives forever! He received Jesus as his Lord and Saviour while he was on earth and he surely is with Him in Heaven right now. We don't just dream because we happen to dream about something, we dream because God placed those dreams in our hearts when He created us. We like certain things because He made us that way. I'm sure my dad gets to do those things he dreamed about here on earth now in Heaven. He gets to work together with his earthly father who passed away when my dad was 13 years old. Now they get to do agriculture in the evergreen fields of Heaven.

One of the greatest lessons I learned from my dad is never give up on dreams! No matter how old you are, how limited your life is just don't stop dreaming. Dream as if you'll live forever and be ready as if today was your last day on this earth!xxx


Maarit

Unelmoi kuin eläisit ikuisesti"Unelmoi kuin eläisit ikuisesti, Elä kuin kuolisit tänään." Mä ostin tän tänään, koska se muistutti mua niin paljon mun isästä, joka (kuten moni jo tietääkin) hiljattain kuoli. Hänellä oli aina unelmia, jopa unelmia, jotka joskus kuulosti mahdottomilta toteuttaa tiettyjen rajoitusten takia, joita meillä täällä maan päällä on, mutta hän oli suuri unelmoija ja hän todella unelmoi kuin eläisi ikuisesti.

Viisi vuotta sitten isäni sai aivoinfarktin, jonka takia hän joutui sairauseläkkeelle, koska ei enää kyennyt ajamaan taksia työkseen. Hän toipui kuitenkin todella hyvin, mutta taksikuskiksi ryhtyminen ei enää tullut kysymykseen. Aivoinfarktin jälkeen hän ei työskennellyt 5 vuoteen, mutta hänellä oli aina suuri halu keksiä jotakin hyödyllistä tekemistä. Hän kyseli ihmisiltä, josko heillä olisi hänelle jotakin työtä tarjolla, mutta hänen sairastumisensa takia he olivat nihkeitä palkkaamaan eläkeiän kupeessa olevaa miestä edes lyhyempikestoisiin hommiin. Joskus yritin sanoa hänelle, että nauttisit nyt vaan elämästäsi, kun ei kerta ole enää pakko tehdä töitä. Hänen elämänsä oli aikoinaan todella hektistä, kun hän vielä teki täysipäiväisesti hommia omassa yrityksessään. Nyt hän oli vapaa tekemään esimerkiksi asioita, joihin hänellä ei ollut energiaa tuolloin sekä asioita, joista hän todella nautti. 

Isäni olisi täyttänyt 63 vuotta kesäkuussa ja hän odotti sitä innolla, koska silloin hän saisi alkaa tekemään töitä täysipäiväisesti, sillä hän siirtyisi sairauseläkkeeltä normaali vanhuuseläkkeelle. Yleensä ihmiset odottavat, että täyttäisivät 63 tai 65, koska voisivat jäädä eläkkeelle, eikä tarvitsisi enää tehdä töitä, mutta isäni oli innoissaan tulevista mahdollisuuksista. Hän itseasiassa oli aloittamassa viljelyn juuri ennen kuolemaansa mailla, jotka oli perinyt omalta isältään. Hänellä oli suuria unelmia sen suhteen ja hän oli täynnä elämää. Hän rakasti ajatusta viljelemisestä ja maanviljelijäksi ryhtymisestä ja oli todella onnellinen siitä, että tulisi viljelemään maata juuri niillä mailla, joilla hänen oma isänsä oli aikoinaan viljellyt. 

Isäni ei juurikaan ajatellut ikäänsä tai laskeskellut kuinka monta vuotta hän voisi realistisesti olla työkykyinen. Hän ei punninnut sen kummemmin sitä tosiaa, että hänen kehonsa vanheni ja ennemmin tai myöhemmin fyysiset rajoitteet tulisivat kysymykseen. Hän oli selvinnyt kolmesta sydäninfarktista (hän sai ensimmäisen ollessaan 40), ohitusleikkauksesta, aivoinfarktista sekä kaulavaltimon puhdistusleikkauksesta ja hän edelleen ajatteli, että eläisi ikuisesti, terveenä ja fyysisesti voimissaan. Tuossa ajattelutavassa on jotakin, mitä todella ihailen. 

Vaikkakaan hän ei enää kävele tämän maan päällä, yksi asia on varmaa, hän elää ikuisesti! Hän otti Jeesuksen vastaan Pelastajanaan ja Vapahtajanaan eläessään ja hän varmasti on Taivaassa tällä hetkellä. Me emme unelmoi koska me vain satumme unelmoimaan jostain, me unelmoimme, koska Jumala on laittanut ne unelmat meidän sydämiimme silloin kun Hän on luonut meidät. Me pidämme tietyistä asioista, koska Jumala on luonut meidät sellaisiksi. Olen vakuuttunut siitä, että isäni saa nyt tehdä niitä asioita Taivaassa, joista hän unelmoi ollessaan täällä. Hän saa nyt tehdä töitä yhdessä isänsä kanssa, jonka hän menetti ollessaan 13-vuotias. He saavat yhdessä viljellä maata Taivaan ikivihreillä niityillä.

Yksi tärkeimmistä asioista, joita isältäni opin on se, että ei koskaan pidä lopettaa unelmoimista tai luovuttaa unelmien suhteen. Sillä ei ole mitään väliä kuinka vanha olet tai kuinka rajoittunutta elämäsi on, älä kuitenkaan lopeta unelmoimista. Unelmoi kuin eläisit ikuisesti ja ole valmis, jos askeeleesi maan päällä päättyvätkin tänään.xxx


Maarit


No comments:

Post a Comment